Vet donderdig

Samen met de K.A.V. vieren we Vet Donderdig, tijdens deze middag ontvangen we traditie getrouw de Koetsche Grüskes uit de Groenstraat.
 

Gingen ze tot voor kort nog door het leven als de schildpadden op de brug van Rimburg, daar is sinds de afgelopen carnaval een einde aan gekomen.

Leden van de Carnavalsvereniging “de Wespelle” hebben zich ontfermd over het lot van de beide naamloze schepselen en hen voorzien van een echte naam.

Vanaf nu zijn zij definitief opgenomen in de Gemeenschap Brokkelze.

Op “Vettdonnesjtig” vóór de drie dolle dagen toog het voltallige gezelschap in feestelijk ornaat en met verschillende attributen naar de Worm voor een speciale doopaangelegenheid. De president, André Dadziak, memoreerde in een korte speech, hoe de dieren in het kader van een kunstproject in de zomer van 2009 geplaatst waren op de brug. Dit om de samenwerking tussen de gemeentes Landgraaf en Übach-Palenberg te bevorderen. Nu was men er op attent gemaakt, dat “onbenoemd” vaak “onbemind” maakt, vandaar, dat men de suggestie van een inwoner uit Rimburg had aangegrepen om de dieren een heuse naam, ook bedacht door de voornoemde Rimburger, te geven.

Op deze heugelijke dag was het dan eindelijk zover.

“Kapelaan” Nico Ringens ontfermde zich over het doopwater, dat vanaf de brug met behulp van een putemmer vanuit de Worm omhoog werd getakeld.

Hierna was het de beurt aan peetoom Günther Vieten om zijn lieveling aan de Duitse kant met de kwast te dopen en hem de naam “Knoebel” te geven. Na enkele woorden en goede wensen mocht dezelfde ceremonie aan de Nederlandse kant worden herhaald. Hier was het “patenonk” Jo Beismann, die het Wormwater over “Hoebel” sprenkelde met het uitspreken van vele bezwerende woorden en goede raadgevingen. Door deze plechtige aangelegenheid zijn de twee dieren officieel ingeburgerd binnen de gemeenschap Rimburg.

Bij een Doopsel hoort natuurlijk ook “inne Deupkaffe” met de onvermijdelijke beschuit met muisjes. Dat werd na afloop in café d’r Eck geserveerd, waarna men ook nog een stevige heildronk nam op het welzijn van “Hoebel en Knoebel”.

Het ligt in de bedoeling om elk jaar, hun “namensdaag” met een speciale viering te omlijsten. En een reactie van de beide dopelingen?

Zij staan stil en rustig op de brug, staren elkaar recht in de ogen en hopen onbewogen op een fijne en nuttige samenwerking zonder “hobbels”.