Geschiedenis

 

55 jaar carnavalsvereniging de Wespelle Rimburg

Bekijk hier de foto's gemaakt door Jo Logister.


Op 28 november vierde c.v. de Wespelle uit Rimburg het 55-jarig (5x11) bestaansfeest. Het feestprogramma op die dag begon om 14.00 uur met de bijeenkomst van de leden met partners en huisgenoten in gemeenschapshuis D'r Eck, waarna om 14.30 uur in de parochiekerk een H. Mis tot dankzegging werd opgedragen. Na de mis werd de vereniging door fanfare Victoria muzikaal begeleid naar verenigingslokaal D'r Eck. Hier werd vervolgens een feestvergadering gehouden waarop de jubilarissen intern gehuldigd werden. De jubilarissen die op deze feestvergadering gehuldigd werden zijn: Ger Miltenburg  2x11 jaar penningmeester, André Dadziak 11 jaar voorzitter en Jeffrey Demas 11 jaar secretaris. Aansluitend werd er een buffet geserveerd voor de Wespelle-familie. Vanaf 18.30 tot 20.00 uur hield de vereniging een receptie in zaal D'r Eck en daarna werd er feest gevierd. De muziek werd verzorgd door DJ Tom.
Eind 1953 werd het plan opgevat om een passende carnavalsviering in Rimburg te organiseren. Het bestuur van de toenmalige KAJ zette de schouders eronder en dat het resultaat. Een grote steun in de organisatie van de eerste zitting en veel goede raad kregen ze van dhr. A.  Mennis sr. Hij was ook de eerste president van de vereniging. Na een goede start droeg hij na een jaar het presidentschap over aan zijn zoon Aloys, die deze functie 40 jaar zou blijven vervullen. De volgende president werd Jo Beismann die de functie twee seizoenen op zich nam. Jo werd opgevolgd door Sjef Konings die tot het eind van het afgelopen seizoen het presidentschap heeft vervuld. Tijdens een onlangs gehouden ledenvergadering werd André Dadziak gekozen tot president. Momenteel telt de vereniging een dertigtal leden en kan men met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.
Indertijd is op advies van pastoor Boyens z.g. een verzoek gedaan aan diverse Rimburgse "notabelen" om lid van de Raad van Elf te worden. De pastoor vond een willig gehoor. Met als doel het steunen van het Rimburgs jeugdwerk werd de eerste zitting gehouden op 21 februari 1954, in zaal Haan.
Ook de Wespelle heeft, zoals andere verenigingen ook, ups en downs gekend. Een belangrijke oorzaak was het gebrek aan een goede zaal. Maar eind 1971, dankzij de samenwerking tussen de Rimburgse verenigingen en de gemeente, kon men met de restauratie van de oude zaal Haan, nu D'r Eck, beginnen. Deze werd op 30 april 1972 geopend. In 1973 konden de Wespelle weer hun traditionele zitting met Prinsenproclamatie houden. Toen ging het ook weer crescendo. In 1976 werd het 2 x 11 jarig bestaansfeest op grootse wijze gevierd. Eind oktober in dat jaar organiseerde men ook voor het eerst een Druivenbal, deze traditie heeft men gecontinueerd tot 1991.  Sinds 1978 werd ook tijdens het Druivenbal een Wijnkoningin gekroond. Andere evenementen waren de Boerenbruiloft, het Beiers Bierfeest en de Herrezitsungen.
Een niet meer weg te denken activiteit, die als sinds 1975 wordt gehouden, is de uitreiking van de Order van de Vergulde Wespel op carnavalsmaandag.
De eerste prins werd geproclameerd in 1956 in de persoon van Joep Dohmen. Op dit moment is prins Mien I (Dassen) de 52e prins in de geschiedenis van c.v. de Wespelle. Een uitzondering was het jaar 1971, toen had men geen prins maar een prinses in de persoon van Margriet Beckers (mevr. M. Murrell-Beckers).
Nadat het schoolgebouw drie jaar geleden door blikseminslag werd getroffen en de school is afgebrand, werd door de schoolinstantie besloten hier geen volwaardige school meer te vestigen. Dat was meteen ook de doodsteek voor het jeugdcarnaval dat jaarlijks door de ouderraad georganiseerd werd. Om dit voor de jeugd van Rimburg niet verloren te laten gaan heeft de carnavalsvereniging met succes de organisatie van het kindercarnaval op zich genomen.
De Wespelle is een zeer actieve vereniging binnen de Rimburgse gemeenschap en is ook een graag geziene gast bij andere verenigingen in Landgraaf.
Carnaval wordt in Rimburg nog steeds met hoofdletters geschreven. Getuige ook de jaarlijkse optocht op carnavalszondag waar veel Rimburgers -  “Brokkelzer” - met plezier aan deelnemen of naar kijken.
Bestuur en leden van c.v. de Wespelle zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet en hopen dat men nog velen binnen ons dorp, de gemeente Landgraaf en de omringende gemeenten de komende jaren plezierige carnavalsdagen kan bezorgen.